Požičiavanie zamestnancov na vysokej úrovni.

O nás

O našich službách

Kontakt

Odborná, skúsená pracovná sila podľa požiadaviek našich zákazníkov.

O nás

V čom spočíva úspech spoločnosti skitus_name Industries?

Za účelom splnenia očakávania našich zákazníkov, počas náborového procesu potencionálny zamestnanci prechádzajú cez prísny filtračný systém. Našim cieľom je, aby sme pre našich zákazníkov poskytli podporu s takými zamestnancami, kde je zásadou vysoká odbornosť, priebežné a presné zúčtovanie a efektívny tok informácií.

Nízka fluktuácia zabezpečuje spoľahlivých, skúsených odborných pracovníkov, a tým zabezpečujeme nie len očakávania našich zákazníkov, ale aj pohodlie našich zamestnancov. Práve preto kladieme osobitný dôraz na priebežnú komunikáciu so stálymi, miestnymi kontaktnými osobami, na vysoko kvalitné ubytovacie zariadenia, na kalkulovateľné zúčtovania ako aj na stálu dostupnosť.

Naše rozsiahle referencie sú zárukou, že sme partneri aj s  podporou skúsenými a spoľahlivými odborníkmi a nie len pri zapožičiavanie zamestnancov.

Nízka fluktuácia zamestnancov, dôveryhodní odborníci, priebežná komunikácia a predfiltračný systém na vysokej úrovni.

O našich službách

Spoločnost skitus_name zabezpečí podporu v rôznych oblastiach  výroby, ak bojujete nedostatkom kapacít.

Môžeme Vám byť nápomocní v nižších oblastiach:

pri zapožičiavaní pracovnej sily
pri výrobe na zákazku
práce so strojami (CNC)
dodatočné práce na karosérii
prepracovávanie na hotových autách

Kľúčom nášho úspechu je úplná dôvera našich zákazníkov.

Kontakt

Skitus Industries

14 + 6 =


H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Telefon: +36 1 798 7917 | Fax: +36 1 700 2840 | E-mail: info@skitus.com
BP/0701/10169-1/2016-1037
BP/0701/10294-1/2016- 1617